רק עוד זיכרון אחד

מבטיחה לא אשבר

רק עוד זיכרון בודד

מבטיחה איני בוכה

 

בסופו של זיכרון

בודד ואחרון

התחזקות

רצון.