למזוג לך קפה, אדוני.

למזוג לך את ליבי לעת ערב במרפסת הצומחת.

למזוג אותך עם הקפה, אדוני.

החוצה אל ומתוך

ליבי.

אדוני, אולי תרצה סוכר.

רק נשיקה אחת.

ולערבב היטב.

אדוני, רוצה לברוח.

מהמרפסת יש רק דרך אחת

החוצה אל ומתוך.

ליבי.