דרך החצנה יבוא השינוי

עקב השמנה יתעורר הגינוי

בזכות החיקוי יש התפצלות

 אחרי הדיכוי תבוא ההתנצלות

 

ובשיר כמו בשיר

אין לדעת מה יווצר

ורק הזמן בהמתנה

מעריך שיתקצר

 

אם לא תהיה מחלוקת לא יהיה עניין

אם לא תחפור עמוק את היסודות ימוט בניין

מעבר לשמיים יש צד אחר של ים

ואם אין לך גרביים אז הנעל לחינם

 

ובשיר כמו בשיר

עולה בסוף ההתחלה

ורק הזמן המתמעט

מעיר את האפילה

 

אם הוא מאחר כבר עדיף שלא יבוא

במקומו יבוא אחר שיתפוס את מקומו

ואם מעולם לא ישנת אך תדע מתי הקצת

ולו הר של דבש חפנת אז ודאי שנעקצת

 

ובשיר כמו בשיר

שוב לא תחצה אותו נהר

ורק הזמן המשתהה

עוד יאתמל את המחר

 

משאלת לב להשאר לבד עד בוא ברקאי

כי לקסיקון שמתעשר יגוז עם אור ודאי

בבוא הזמן יתם פולחן של חושך ודממה

ובשמחה שלא מכאן נחזור לאדמה 

 

 

ובשיר כמו בשיר

 העיוור מטיל פגיונות

ורק הזמן החג שיכור

מתפכח משגיונו