סוס מת מוטל על מיטתי
פרח שחור ונבול
אבדה הציפיה
אבד גם החשק
סוס מת מוטל על מיטתי
ריחות אהבה רקובה פושות בחדר
מסרבות להרפות
סוס מת מוטל על מיטתי
מנסה לאחוז בשאריות זכרון מדומה
צהלות של תקווה
מועברות לפרקים על קווי התמסורת
הקו נותק מזמן