שוב ושוב מוצא עצמי
מתדפק על שריון ליבך
מנסה למצוא פרצה או סדק
דרכו אוכל לסלול אותי לפנייך
מבצר גבוה
חומות חזקות ועתיקות
שיאוש וחשדנות מטפסים בינותם
מכסים בעלוותם הסמיכה את העבר
מסתירים את קרני הקירבה

אולי זה כמו שאמרת
שאני אביר של נסיכה אחרת
רק טעיתי במבצר
רק טעיתי בדרך