ידיים מושטות, פיות פעורים

מלקטים בשדה את אינסוף הזרעונים

בלהט, בשקיקה, ביובש

 

"אשר נתן אלוהים לענות בהם בני אדם"

 

זרעונים אחדים נשארו בשדה

לא נאספו אל אשר להם יועדו

בעליהם מאסו בם

חיפשו מרעה אשר עין אדם לא רעתה (ראתה) בו

חיפשו ואבדו לנצח