היכלות היכלות

דיוטות שקופות

מסתובבות לאט

אני מחשבת בנפשי:

מים וקודש

חול וזמן

:נזכרת בך

"הקיץ", אמרת, "הוא שארית השנה, הוא דעיכתה "

" לא ,טענתי : "זו העונה הכי יציבה

"וכנה"

 

הקיץ נאמן לי

מדי יום

אני אוספת מעט שקט

על הגג הנמוך בעיר מחכה

לרדת השמים

לפתיחת היכלות

חסד של אחר צהרים

עת סיסים צווחים תפילה

בין גגות ירושלים