גם כשאבכה

וגם אם אכאב

השמיים  יצבעו תכול

השמש תאיר וקרניה יקרצו לי

זהו העולם גם תמול גם שלשום

היה ויהיה אדיש משהו...לרגש האנוש

ולא אבין לעולם למה אחר הבכי

השריר מתחזק...

ולמה אחרי משבר העצב משתתק

??...