זה היה ביתי

הוא עכשיו במדורי הזיכרון

יושב לו שם מתרפק  בכאב גווע

זה לא רק קיר ודלת

כל יישותי שספגה את ניחוח היופי ההוא

נמוגה כליל 

    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,