מרים את העיניים עכשיו

מעבר לשרשרת חאקי מזיעה

בית מדרש...ארגז חול...דשא...דקלים...

מכולה.

מי יחזיר את עדן  זה למנוחת החולות?

טרקטור ההווה  לא מפסיק לגרוס עבר לאבק עתידות

 מוריד עינים עכשיו, לא הכל צריך לראות...

 שועלי עזה משוטטים– בין החרבות.