רציתי לחיות
בכתם של שקט
שעה בין ענן ןענן,
רגע של טשטוש
בין נוף
לנוף חולף.
בין דעת
לקהות.

משאלת שוא
כנגד רצף החיים,
כנגד זרם שוצף
שווא של אמצע
באמצע החיים.

זה לא ניתן
והשקט המיוחל
מתחלף בהדהוד
בטרטור שאינו מרפה
קול שופר ותופים.