כאב ושמחה

כעס וחמלה

אהבה וקנאה

אידיאלים

וחיפוש תשובה

כולם נחשפים

דרך הכתיבה

 

שורה אחת

ושכבת עור נושרת

שורה שנייה

ואחרת אליה מצטרפת

 

וככל שעז הוא הרגש

מתרבות השורות מאליהם

עד שנגלה הוא

באותיות קידוש לבנה

ומקשה מנשוא

הופך הוא

לברור כחמה

 

ובתום הסערה

עת גלויים לפניי

רובדי רגשותיי

כל שנותר הוא

לעבור לשלב הבא...