מרגישה את החלל בתוכי

את המחנק שבגרוני

את הרטיבות שעל לחיי

את חוסר הרצון

לפעול

לאכול

לישון

לחיות

 

ויודעת: הקושי לא יחלוף

אם לא אסלק אותך ממני

מלבי

מנפשי

 

אותך

מר דיכי

המאפיל על כל ישותי

ומותיר אותי

קטנה, גלמודה

בוכייה

ויחד עם זאת

אדישה לסובבים המנסים לעזור

ונתקלים בחומה

שיצרת אתה

 

התלך אם אבקש, אתחנן

ואכה על חטא

שאותך אל תוך תוכי החדרתי

ברגע של חולשה?