אדם בתוך ענבר רואה, אדם עוטה גלימת אבק. התר כפתור-ליבו הומה, נושא ידיו,ולא ניתק. אדם עוטה גלימת אבק, אותה לפשוט-אדם בוכה. הסר הדוק מתוך עיניו, נושא ליבו,ליבו נושא. אדם מתוך ענבר יביט, אורות,כתמים,הבהוב נרות. הבהר צללים,לכלוך וטיט, ניגון חייו מתוך דמעות. אדם חולם, רוקד ושר, אל ים צלול גופו דוהר. הסר בגדים,ביצת ענבר, נרות יפים, אורות אשר...