את אחי אנכי מבקש, חול וקודש דם ואש. ומכל מקום ומכל שעה, תתעורר ערגה, תקשר נימה; פתיתים מדומים ניצוצות כבירים, נפגשים, מתחברים, יצירת החיים; ממקור הגוף נחצבים- ישרים, נמסים, מתחברים, עגולים, תמימים ושלווים- להביא את בן דוד.