תווי השקט בשעה מאוחרת, וסיגריה בפה השופעת צחות, דולים מחשבות וכמיהות בשרשרת, העולים וצפים כך בלהט הגות. רואה בחזון, מתרגם רשמים, בליבי אין מנוח חושב וכותב. הסיגריה נגמרת וסוד חכמים- אומר ,או איננו, 'אתה אוהב'. ימים שעברו באמונה רועמת, נמנעו מלשאול מלחקור ולחשוב. כמובן היום האמת מסתתרת, משקר אלי שקר העולם נסוב. ומצב עוד עולה ומשנהו טובע, כזועק לנו 'י ל ד' צופה אם יפול. דרכים חשוכות אין ידיד שם ורע, דמיונות ותקוות לעתיד לא יבול.