גם לי יש רגשות

?למה זה צריך לקרות

תמיד אותו דבר

כאילו תמיד קר

 

כן גם אני בן אדם

גם אני נושם כמו כולם

 

למרות שזה לא תמיד נראה

גם אני לפעמים בוכה

וכשדמעה נושרת או כשהלב נשבר

"אז תמיד אני חושב "טוב,עוד יבוא מחר

 

כן גם אני בן אדם

גם אני נושם כמו כולם

 

כמה דמעות עוד אוכל להזיל

?עד שאת ליבך אוכל להפיל

ועתה כשאת ליבי חצית

את אורי לא אוכל יותר להצית