ונראה שהזמן הוא עצוב

ונראה שהזמן הוא עזוב

ונראה שכשאין עוד תקוה

אז גם נגמרת האהבה

 

ונראה שהכאב הוא גדול

גדול כמו החול ואני לא יכול

 

ונראה שהלב כבר שבור

ונראה שהלב גם סגור

ונראה שהזמן לא עוזר

והכאב רק מתגבר

 

ונראה שהכאב הוא גדול

גדול כמו החול ואני לא יכול

 

ואז פתאום כמו מתוך שומקום

האהבה מוצאת לה מקום

ואז נראה שיש עוד תקוה

שיש עוד תקוה לאהבה