בהשקת כוסות

פס אדום ודק נכרך סביבנו

מהדק   את נשיקותייך לנשיקותיי