מחובא בקופסא

בשקט אני מסתתר

מנסה להניע אותה הנה

אך לא יכול לדבר

 

מנסה לצאת מן החושך

אנני יודע לאן

לאן שלא אלך

הכעס בסוף מתעצם

 

הנפש אשר מדריכנה

נאבדה בין עצמה לעצמה

את מכואבה  ניסתי לקחת

אך הדרך ארוכה ומכבידה

 

רוח הביאי לי כוח

ידיים הביאו לי עוצמה

כנפיים הביאו לשיננו תקווה

פינקיס הביאי לי אותה