רן רן הזמיר ועמו גם הפרוש על פני יער וגבעה בארץ קרה הנה הבוקר יפציע על פני אדמה אך היכן אנשים קולות הילדים וזמרת הנשים הנה כפר מוטל לרגלי הגבעה בתיו ריקים ודלתות עקורות מראה פיח,ושלוליות ובית הכנסת פרוץ וההיכל נתוץ רן הזמיר בקינה עמו גם הפרוש ועמם אדום החזה על פני יער וגבעה בארץ גזירה על אודות שקרה הנה בלב היער תלולית מרובדת עפר מכסה בכלימה ובושה קרבנות אדם וקהילה שהצורר לבור שילח במכונת יריה ואקדח רן הזמיר בקינה עמו גם הפרוש עמם אדום החזה וציפורי השיר על פני יער וגבעה בארץ גזירה על אודות שקרה בימי רשע וצוקה לקהילה ותיקה