קוסם האהבה אומן הכשפים: מבט אחד מעין קריצה או להט מילה פה ושם גל אנרגיה יוכלו להמיס אף לב גרניט של עלמה סרבנית ללא מזל מקולל באוב, גם אם יהיה: יפה עיניים הדור בלבושו דגול מרבבה לא יוכל חדור ללבה המתמסר של הרגישה ביותר