בס"ד

 

 

ההר ההוא

 

והלוחות מעשה אלהים המה והמכתב מכתב אלהים הוא חרות על הלוחות...קול מלחמה במחנה... ויקח את העגל אשר עשו וישרוף באש ויטחן עד אשר דק...

 

והמחנה מעשה אדם הוא

והמספר משחית הצלם

חרות על הזרועות

 

אין קול מלחמה

במחנה ההוא.

רק קול ענות.

בדממת אלמוות

נכנסים למקלחות

 

 וישרף באש ויטחן

 עד אשר דק

את בני ישראל

ויהיו להר.

 

 

 

 

משה,

 אם היית רואה

מהר סיני

את הר האפר,

את המספר,

היית יורד או נשאר

על ההר?