עומד בשמירה וצופה...

צופה אל חורבות ניסנית.

שקיעה מדהימה מאחורה!!

ואיפה? חבל הארץ היפה הזה?

לאן לקחו אותו הרשעים?

הנה מגיעים עוד מחבלים ומשגרים טיל.

הטיל פגע הישר בליבי. נפל על אדמת הקודש.

נפל על ארץ ישראל.

 

שוב אנחנו מתנהגים כאילו איבדנו את הדרך

יורים לשטחים ריקים שלא חס וחלילה נפגע במחבלים.

 

קשה לי להיות בצבא כזה!

אחרי מי הולכים?

אחרי המפקד או אחרי אלוקים?