לכל פרח יש שם

ועלי כותרת בלב אם

לכל שם, פרח שיאהב

עם גבעול ועלה בלב אב.

 

טבע ראשית לעד

וילד קטן נולד.

פניו אל האור

יחייך חיוך טהור.

באחו פורח בהדר

ילבלב לו פרח

בר