מי שמתה לי מתה לכולם

ולכשמתה לא נותרה ברירה

כולם רוקדים באותו אולם

אולם עם מי ארקוד בחושך הנורא?

מי שעפה לי עפה לעולם

שכולו טוב אמרו כולם בחדר

אף לאבא לא היה סולם

שיגיע עד לכדי "יהיה בסדר"

מי שבאה לי באה לדקות

כבתה בלי קול קמלה באור השמש

לכשהלכה פסקתי מלבכות

עד מילותיי פרצו סכרי ליל אמש