גמדים ירוקים

יודעים מלאכה אסורה

בבאר הם חופרים

ויורקים בדלי

סיגריות

נוסי לך

באר נשברת

ממליחה מים עומדים

גמדים סביבך

עשרת

ואינם מרחמים