חזקים כסופה ובהירים כשמש

חייהם נזכרים בכל פינה

חיו וידומו

קולם נשמע ומתגבר בעת זכרון

משכיח מאדם כל כעס וחרון

הלכו ולא ישובו עוד

נחתם ונלקח איתם גם הסוד

........

הסוד נלקח אך התרבות נשארת

בשעת זכרונם היא אט אט מתגברת

חודרת אל לב איש ואיש

מזכירה

זכרון חזק וברור