נאה אתה כותב

שירך יוצא מלבבך

יודע אני את אשר הינך חושב

מכיר את צפונות לבך

כותב אני אליך

אותי שירך מסמר

הנה פנייתי אליך

השאר