צרחה מהדהדת

בוקעת מליבי אל גרוני

ויוצאת ממני בקול רעש מחריד

כל הסובבים אותי אינם מבינים על מה

אינם יודעים כי נעקדה הנשמה

נותרה כבולה ובפיה תפילה

יבוא נא השה לעולה