בכל פעם שאני בודד ועצוב
ונראה שלאף אחד כבר לא חשוב
אני כותב ונרגע
את היצירה לעצמי מקריא
ולאט לאט אני מבריא