פסגת ההר ניצבת שם

אך אני אינני מביט אחור

פניי אל העיר הניצבת מתחתיי

ואשר אליה אני יורד בצעדי המדודים

הים נראה כקורא ואני נכנס

נכס לזכותו הנפלאה ותחושת הצלילות העוטפת

מביט פנימה וחולם