ריבונו של עולם
    המנהיג של כולם
אני עבדך
    הדל בעמך
רוצה תשובה
    לשאלה חשובה
שלנפשי מציקה
    ולשנתי מעיקה
אם על המלך טוב
    שאלתי אכתוב
ואענה במהרה
    בכל דרך סבירה
הנני ניצב
    והרי המכתב:

שמך הקדוש
    איך אקדש
ובאיזה מעשה
    רוחי תחדש
בזה העולם
    את שמך הנורא
ומה תפקידי
    שיהווה כפרה
על מעשה
    אדם הראשון
שהחיל קללה
    על כל עם ולשון

ועם איזה צידוק
    ואיזו טענה
אגיע למעלה
    בבוא העונה
וישאלוני שם:
    מדוע לא
הרמת את עצמך
    ואת העולם כולו?
מדוע לא היית
    אתה עצמך
ולא המלכת כראוי
    את בעל המלוכה?
מדוע אל הפועל
    כוחך לא יצא
ואיך נשארת
    בנקודת המוצא?
מדוע הפקדון
    שלך ניתן
לא נוצל
    כפי הניתן?

ואז לענות
    לא יהיה לי מה
והבאתי עלי
    חטא ואשמה

אנא עזרני
    א-ד-נ-י א-ד-נ-י
כי אליך
    תלויות עינַי