בכל ערב שבת - הדוד פוגש ברעיה,
   ובודק מה עשתה בששת ימי הבניה.
התקשטה ביהלומים - להנשא היא ראויה,
   לכה דודי לקראת כלה - רשפי אש שלהבת י-ה.

בואי בשלום נשמת ישראל - עטרת בעלהּ,
   מלך עליון, אב מרחם - פני שבת נקבלה.
מקדש מלך עיר מלוכה - בקרוב יבנה היכלה,
   ואחרי החיבור המושלם - קרבה אל נפשי גאלהּ.

ובהתאם לאיחוד ישראל - עם מי שאת העולם חולל,
   יורדים לעולם חתן וכלה - ומתחתנים בשיר והלל.
אך חובה על כל אחד לבקש ולהתפלל,
   את חציו השני למצוא - עמו יתאחד באיחוד כולל.

איך אני אדע למצוא בין החוחים את השושנה,
   כשאני עכשיו רואה מלא פרחים בתוך הגינה?
איני יודע מה לעשות - האם בכלל לחפש פנינה,
   או שמא עלי לבטוח רק בהשגחה העליונה?