לאחר רגיעה קצרה בכל הנוגע לרגשות,
   התקיימו לבסוף - כל אותן חששות.
לאחר שהשתכנעתי שלא עת היא להחשות,
   אותן מחשבות השתלטו עלי - ושוב אותי מייאשות...

אחת אחר השניה הן באות והולכות,
   צדיקות ונחמדות - ממש כמו מלאכות.
חִנן עולה על כל דמיון - ניצבות כמלכות,
   חדורות אמונה - כמי מעיין מזוככות.

השאיפה היפה הזאת - לטוהר ולתמימות,
   והחפץ הנקי - להתחבר לשם שלמות.
עם הצורך הטבעי - בקשר עם חמימות,
   משבשים את חיי ומציבים אותי בעימות.

ועוד פעם מסתובב בין מציאות לדמיון,
   מתגלות אלי בכל עת - כאילו אני בחזיון.
הרגש לא סובל מרות, הוא לובש מגן ושריון,
   הוא חולק על הדרך - מתנגד לכל הגיון.