קווי מתאר באופק רוגעים

בקווי דמותך נוגעים.

שקיעת אופק כדורית נבלעת

אך בחדריך שוכן הלהט.

 

קרניים אחרונות

מסמנות שביל בין הגבעות

ריח מתקתק של תאנה

יבשר סוף עונה

ורימון מנץ כתריו

יבשר  שקיעת זהב