אשורר זמרתי עלי כינור

עד כי מיתריו ימלאו אור,

אשפוך רוחי עלי חליל

בינות נחלי גולן וגליל,

הזורמים לאיטם

אל ימם, אל בקעתם.

 

אל כינרת יזרמו בקולם

עד כי אלך בדרך עולם

ולעת ערוב יום

אדע שלווה ותום

בינות דקל ושיר

שם יקנן הזמיר.

 

עדי ים הגליל

עדי ים הגולן

על דוגית פשוטה,

בין בבואת דמותה

ימלאו ימיי.

ובין גלה לשמיי

ירחפו מנגינותיי.

 

אל בקעת כינרות

בבקעת כינרות

אי שם בבית קטן

לו רק ניתן,

קול ענוג רן

את מיטב שמיי

עם מיטב זכרונותיי