הוא מחייך פעם ביום זה בהחלט תלוי מי האדם שפוגש בו, אם יקח או יברח ישחק במלוא גיל או דמעות מררתו יזיל. הוא מחייך למי שנותן מטבע או עשרה, חופן עשבי גינה טבעת או אצעדה. הוא מחייך למי שלוקח לוקח את הסיכוי מאיר פניו לשמש כמו בליל אמש בו נמשך לאור עז שערכו לא יאמד בפז.