מי פילל ומי מילל, שלשונאים, יודעי – רזיה של שפת – עבר? עיני פקוחה לרווחה, רואה, כי אין כך – דרך. אלה, אינם יודעים, את המילים הבסיסיות ביותר; לא יודעים, ששמש זאת – נקבה, ורד בנקבה – רדה. השפה היחידה, שעל – פיהם נשגרת, זאת שפת – מילונים מרובעי – כריכה. מתפארים – הם, שהשפה, ידועה להם עד מצולותיה, אך אין – הדבר, כך. אני מציע, לגדולי – מבקריי, ללמוד טוב טיפה, את שפתם, ואזי, הכל יבינו, כי לצידי אמת לאמיתה!