אלף ואחת נפילות.
בנפילות כבדות.
מטחים.
בשטחים פתוחים.
ללא נפגעים.
ללא פיצוץ, אזעקה מקדימה.
בלי למה, מיקום או איך
נשורת של נשיקות על גופך.