הוי!

 כל רעיונות היצירה ניבטים אליי

בדמות אדם ללא כנף

מוסרים לי בתמונה

את שכל כך רציתי.