באש.

מים רוח אדמה.

לוחם.

מגיח מן הסערה.

לוחם.

חרב אש בידו. ואהבה בלבו. מיומנות היא דרכו.

מחפש את ייעודו ומטרתו.

בכוח.

ובעוצמת הלחימה.

ברצון של ברזל עם אהבה,

לוחם.

להבה בלבו. כבשן בנפשו. בכל ישותו.

מחפש  את ייעודו ומטרתו.

בינות צללים שבנפשו

יחפש סדקים של אור. של חום ואהבה.

בתוך חשכה חסרת תחתית. האם ימצא את אור אלוקים,

שיאיר לו את דרכו האפילה.

דרכו של לוחם.

דרכו של לוחם.

רצופה סכנות, מכשולים ונפילות.

מלחמות, תהפוכות של גורל. האם ישפר המזל?

האם יוכל להביס את יריבו שבלבו?

בשדה הקרב  של ישותו.

להקרבה עצמית ידרש

כי לנצח יוכל, רק

באש.