פאר

כמעין רוממות נפשית מתפרצת

המגלה חלקים נסתרים בעולמות עליונים

אשר מושכים אותי מעלה מעלה

בכיוון בורא עולם

ניצב במעלה הדרך ומביט

שלט גדול ניצב שם לפני

ומילה אחת בודדת כתובה עליו בדמעות

                                      עצור