השיר, שלהלן, הנו היצירה הראשונה שכתבתי, שהיוותה את ראשית - התגשמותי, כמשורר: והיו מלחמות והייה שכול; וחורבן הנתעב היכה בלב האומות; וברק והאש וההרס הלכו, כחלום בלהות מול עיני האנוש. ושפך את דמו ואת דם ילדיו; והכל לשוא והכל לשוא! ושרקו באוויר חניתות וקליע; בנושאם את ההרס והזוועה. ויישא תפילתו האדם לשחקים; ששלום אמיתי ישרור בין העמים; שאש מלחמות תחדל ללהט; שאיש לא יראה בשכנו האויב; שמהדת לא תפרוץ מלחמה; ושאור השמחה יאיר פני האדמה. יש לברך, על שלום שיבוא! ושפירותיו הבשלים יביא עמו. יש לברך, על שלום שיבוא! ותפילה נישאה, נישא לכבודו!