לכל אדם באשר שם הוא נמצא, ישנו מקום מיוחד. מקום השייך לו בלבד. המקום יכול להיות בין אלפי אנשים, ויכול להיות בתוכי. לכל אדם באשר שם הוא נמצא, ישנו מקום מיוחד. למקום ההוא לא כל אחד יכול להציץ, לשם כך אתה צריך להיות חבר אמת, ומאד אמיץ...