החיים הם רק מסדרון

ואם זה אינו כך מדוע הכל תלוי רק בברון

ואנחנו הפשוטים  נאנקים תחת עבודה מפרכת וקשה

האם ממון יצמח מזה? לא,רק רעה ובישא

על כן מתפללים אנו אל אבינו שבשמיים הגדול מכל הברונים

    הוציאנו מן העולם הזה, מן החיים, בשיר ורננים

לעולם שכולו טוב טהור וזיו אלוקים

ותורה נשמעת בכל מקום מפיהם של אותם הצדיקים

ויעלה ויתחזק אות הפתרון

החיים הם רק מסדרון