שתי דמויות מסתתרות בתוכי

מתחבאות עמוק עמוק

שתי דמויות מסתתרות בתוכי

מתחבאות רחוק  רחוק

ותבא הדמות הראשונה -הפנימית, ותאמר

קום לך כי בא מחר

ותבא מנגדה הדמות השנייה -החיצונית, ותצעק

השאר , השאר , אל תרחק

וכי מה תמצא בעולם נשחק

ותשיב הדמות הפנימית לעברה

חיה רעה את, קשה

הרי כל טוב ישנו בעולם

תפילה, מצוות, ותורה כנגד כולם

ותענה לה הדמות השנייה

וכי מביאים אלה ממון או מנה

ותענה לה הנפש הפנימית

טפשה הנך וכסילית

      להשכים צריך גם לדברים אשר את מנית

והנפש החיצונית שמעה ותחרש

ואשכים בבוקר ליום חדש