ואלו הנשרפין

הנלקחים למוות באש החמה

החוטאים לאלוקים בגביהות הלב והקומה

לא אהיה כמותם-את זאת מבטיח אני

ובמוחי הרדום מנסה לחשוב

חוטאים הינם לה´ אדוני

וקשה מנשוא המכאוב