אותיות, אותיות

נפרשות כמבשרות את החג

דיבור של שמחה שוטף הימני

בקוראי אותם לסירוגין

טהורות המה

לא יטמאו לאיש

וישמח בן אלוקים

וירננו שרפים

כי גדולות תהיינה

ובן יעשה צדקה