שיר הנוער הקומוניסטי

תמיד להיות נכונים,
של המהפכה לאחוז בהגה;
למען התגשמות התקוות את חיינו להקריב.

להיות נכונים לַעֳמוֹל וּלַחֳרוֹש חרושת;
לצעוד בראש לוחמי החופש,
לעבר הֶעתיד.

פזמון: תמיד נכונים לקרב!
          קדימה! קוראת הדרך.
          עד שננצח לא נֶחְדָל.
          נמשיך במאבק,
          על יום מחר פורח.
          נמשיך בקרב, בקרב!

בשדות, אדמה עובדים;
ברקע, קמה משתבלת.
מעל העולם כולו,
אש של שחר בוער.

עם רוח תזזית נִסְעֳרה,
נצעד אל השמש.
שלהבת קרב יוקד!

{פעמיים} פזמון: תמיד נכונים לקרב!
          קדימה! קוראת הדרך.
          עד שננצח לא נֶחְדָל.        
          נמשיך במאבק,
          על יום מחר פורח.
          נמשיך בקרב, בקרב!